Home / LEGO не е само за деца…

LEGO не е само за деца…

PRO активност со LEGO коцки за возрасни лица

Овозможуваме уникатнo искуство за возрасни преку креирање на модели со LEGO коцки а со помош на нашите специјално обучени едукатори кои дружењето меѓу вработените можат да го направат незаборавно, за време на работата или како после работна активност. Сите потребни материјали за конструкцијата и изведување на активноста се наша грижа а се наменети за компании од различна големина и дејност.