Home / УПИСИ ЗА ГЕНЕРАЦИЈА 2019/2020

УПИСИ ЗА ГЕНЕРАЦИЈА 2019/2020

НУДИМЕ УНИКАТНА МОЖНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЗНАЕЊЕ КОЕ
ТРАЕ ЦЕЛ ЖИВОТ СО ФОКУС КОН НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА,
ИНЖЕНЕРСТВО И МАТЕМАТИКА И УЧИМЕ ПО KNOW – HOW ОД
ИЗРАЕЛ, ЕДНА ОД ВОДЕЧКИТЕ НАЦИИ НА ПОЛЕТО НА ИНОВАЦИИ НА ГЛОБАЛНО НИВО.

ГО ПОТТИКНУВАМЕ ИНОВАТИВНОТО РАЗМИСЛУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА
ОД НАЈМАЛА ВОЗРАСТ, ПО СТАНДАРДИТЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА STEM
ЕДУКАЦИЈА НА YOUNG ENGINEERS e² ЗАСТАПЕНА ВО НАД 50 ЗЕМЈИ
ОД СВЕТОТ ЗА КОИ ЕДИНСТВЕНО YOUNG ENGINEERS SKOPJE
MACEDONIA ГИ ИМА ОТКУПЕНО ПРАВАТА ЗА НАШАТА ТЕРИТОРИЈА.

YOUNG ENGINEERS SKOPJE MACEDONIA Е ЕДИНСТВЕНА
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ЛИЦЕНЦА ЗА STEM ЕДУКАЦИЈА ВО
МАКЕДОНИЈА, СО СВОЈ СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАН
STEM КУРИКУЛУМ И LEGO® СЕТОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРОГРАМИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ДЕЦА ОД 5 ДО 15 ГОДИНИ.

Нудиме ексклузивна и уникатна можност за интердисциплинарен пристап во
изучување на наука, технологија, инженерство и математика со LEGO® коцки,
истовремено овозможувајќи им на децата стекнување со способности и вештини
неопходни за животот на 21 век, со специјално дизајнирани и единствени
интернационални STEM програми во нашата земја, распространети насекаде во
светот а препознатливи по својот успех како наградувани, ексклузивни и
статистички проверени од врвни институции и стручни лица од целиот свет.

УПИСИ ЗА ГЕНЕРАЦИЈА 2019/2020
Почеток: септември/октомври 2019

СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАНИ ЕДУКАТИВНИ STEM ПРОГРАМИ И
ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ НА e² YOUNG ENGINEERS
Лиценцата на Young Engineers во Македонија, нуди:

1. Редовна годишна програма – Algo Play во која се изучуваат основи на
програмирање и роботика, користејќи интуитивно јасен програмски
јазик со кој роботизираните модели се движат на најуникатен и
иновативен начин со помош на светлина, звук или зададена команда.

Почеток на програмата Algo Play: 30.09.2019
Крај на програмата: јуни 2020
Вкупен број на часови: 33
Времетраење на час: 75 минути
Настава: Еден пат во неделата

2. Редовна годишна програма – Bricks Challenge во која се изучуваат
основните STEM принципи

Почеток на програмата Bricks Challenge: септември 2019
Крај на програмата: мај 2020
Вкупен број на часови: 32
Времетраење на час: 75 минути
Настава: Еден пат во неделата

3. Редовна годишна програма – Galileo Technic во која се изучуваат
напредните STEM принципи и која ја следат учениците кои го
поминале претходното ниво.

Почеток на програмата Galileo Technic: септември 2019
Крај на програмата: мај 2020
Вкупен број на часови: 32
Времетраење на час: 75 минути
Настава: Еден пат во неделата
Во светот сме препознатливи по својот успех како наградувани, ексклузивни и
статистички проверени од врвни институции и стручни лица од целиот свет.
Програмите се наменети за деца од 5 години па нагоре.

СНОВНИ ЦЕЛИ И ВРЕДНОСТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВААТ ДЕЦАТА:
Изучувањето на програмите на Young Engineers овозможува развој на неопходните вештини за животот на 21 век:

 Запознавање со програмирање и машинско инженерство
 Запознавање со терминологија и работа со софтверско инженерство
 Вовед во алгоритамско размислување
 Основни човечки вредности
 Емпатија
 Лидерство
 Тимски дух
 „Outside of the box“ размислување
 Критичко и креативно размислување
 Поттикнување кон размислување за решавање на проблеми
 Наука и инженерство

Јазици на кои се одвива наставата:
 Македонски
 Англиски јазик
 Албански јазик
 Турски јазик

Локации:
1. ФЕИТ (Факултет за Електротехника и Информациски технологии,
Скопје)
2. CEED Hub Skopje (ул.Руѓер Бошковиќ бр.18, Скопје)
3. ул. Истарска, бр.33, Скопје,

Термини за пријавување и запишување во програмата Algo Play:

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА:

Важноста на секој час се согледува во процесот на изградба на моторизирани
модели со помош на LEGO® коцки коишто ја покажуваат темата на часот. Децата
учат принципи на математика преку научни пресметки за нивната изградба и
физика преку интуитивно учење а ги развиваат и своите способности за
самостојно учење и ги подобруваат способностите за градење на модели.

Основната цел на програмите е да се илустрираат инженерските принципи преку
експерименти и демонстрирање, да ги направат децата да станат паметни и
креативни генијалци кои ќе ги претставуваат следните генерации на иноватори,
научници и програмери. Веруваме дека најефикасниот начин е доколку
направиме учењето да биде забавно и возбудливо a возможно само преку добро
испланиран и практичен образовен систем кој вклучува комбинација од учење и
забава, преку употреба на  Спирално учење и Учење засновано на
решавање проблеми (PBL)

Врз основа на методот на спирално учење, нашите програми им овозможуваат на
децата да ги учат основните принципи и термини, истовремено среќавајќи се со
нови контексти, се подлабоко и подетално со секој нареден чекор, преку:
-Учење засновано на решавање проблем (Problem based learning – PBL),
-Учење засновано на производ (Product based learning).
Учење преку проект (Project based learning).

СВЕТСКА ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ НА STEM ПРОГРАМИТЕ НА e² YOUNG ENGINEERS

 Добитници на признание од EU за совршени едукативни програми и
придонес во развој на иновативно општество.
 Добитници на награда од Британско министерство за образование.
 Добитници на прва награда од Youth Business International.
 Добитници на Гинисов рекорд.
 Поддржани од iCarnegie на Универзитетот „Карнеги Мелон“.
 Статистички докажани од Center for Cooperation and Advancement (CCA),
MASHAV Trainig Center.
 Часовите ги водат:
-Асистенти на Факултети, дипломирани од област на компјутерски науки,
физика и инженери по информатика и електротехника.
-Квалификувани наставници, обучувачи за методика, психологија и
педагогија во образование и едукација.
-Сертифицирани, врвни и ценети професионалци кои во рамките на
стручната инженерска заедница и општеството во целина, со висок степен
на кредибилност и признанија.

Освен редовните програми, нудиме можност и за:
 Роденденски забави (e² Birthday Parties),
 Кампови/работилници(e² LEGO Bricks Camps),
 Програми за деца со попреченост во развој(BUILD UP Special needs- LEGO Enrichment
Workshop),
 Програми за постари лица(Golden Age- Senior Citizens Workshops),
 Работилници за возрасни луѓе(Adult PRO LEGO)

Цена за програмите „Algo Play”, „Bricks Challenge“ и „Galileo Technic“, за 4 часа во
еден месец, изнесува:
 За едно дете – 2400 МКД
 За две или повеќе деца од исто семејство, цената по дете е 2000 МКД
*Бројот на местата е ограничен!

Предност имаат лицата со пополнет формулар за регистрација и извршена уплата
а критериум за формирање на група е минимум 6 ученици.

КОНТАКТ:

077 399 999
info@youngengineers.mk
facebook.com/youngengineers.skopje
www.instagram.com/youngengineersmacedonia
www.skopje.youngengineers.mk
www.youngeng.net