Home / Учење засновано на решавање на проблем/производ/проект

Учење засновано на решавање на проблем/производ/проект

Проблеми, производи и проекти: како ги користиме во наставата

Овде се вклучени три различни методи за учење кои Young Engineers ги користат во секоја од своите програми.

  • Учење засновано на решавање на проблем: По изградбата на моделот, нашите едукатори ќе побараат од учениците да ги надградат нивните модели, со цел да решат одреден проблем прикажан во лекцијата.
  • Учење засновано на производ: Учениците градат одреден производ кој ги покажува научните принципи кои се изучуваат во лекцијата.
  • Учење преку проект: Преку планирање и извршување на одреден проект од почеток до крај, кај учениците се развиваат способностите за тимска работа и за презентација. Исто така, се подобруваат и организациските способности и способностите за управување со времето.