Home / Ние веруваме во инклузивното образование, затоа нудиме и посебни програми за деца со попреченост во развојот

Ние веруваме во инклузивното образование, затоа нудиме и посебни програми за деца со попреченост во развојот

Ова е посебен програм на Young Engineers, преку кој со помош на LEGO коцки се овозможува поттикнување на способноста за правилното процесирање, разбирање и интегрирање на сензорната информација, со цел да се создаде подобрена самостојност и учество во секојдневните животни активности, играта и училишните обврски кај децата со попреченост во развојот.

Со цел да помогнеме, нашите активности се насочени и кон децата со:

  • Оштетување на видот,
  • Оштетување на слухот,
  • Oграничена мобилност,
  • Продорни нарушувања во развој (Pervasive development disorders – PDD),
  • Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност (Attention deficit-hyperactivity disorder – ADHD).